Göteborgs trafikstrategi

Göteborg planerar för att växa. För att kunna välkomna fler invånare, besökare och verksamheter i en tätare stad på ett hållbart sätt behöver trafiksystemet förändras.

Trafikstrategi för en nära storstad ska vara vägledande för hur trafiksystemet och användandet av gatuutrymmet i Göteborg ska utvecklas för att uppnå fastslagna mål och möta de utmaningar som staden står inför. 

Ett konsekvent genomförande av trafikstrategin bidrar till mer attraktiva stadsmiljöer, enklare vardagsliv, mindre miljöpåverkan, förbättrad folkhälsa och högre ekonomisk aktivitet i Göteborg.

Trafikstrategin beslutades på trafiknämndens sammanträde 6 februari 2014.

Trafikstrategin - beslutad

Transport Strategy for a close knit City - Transport Strategy in english

Trafikstrategin - kortversion

 

Mer information

Frågor och svar om trafikstrategin

Trafikstrategin som trafiknämnden beslutade om 6 februari

Remissversionen av trafikstrategin

Sammanställning av remissvar - trafikstrategin

 

Underlagsrapport: Attraktiv stadsmiljö

Underlagsrapport: Dialog

Underlagsrapport: Planeringsförutsättningar

Underlagsrapport: Historisk tillbakablick

Underlagsrapport: Spaning och trend

Underlagsrapport: Kunderbjudande 2035

Underlagsrapport: Kollektivtrafik

Underlagsrapport: Nuläge

Underlagsrapport: Hur många reser i Göteborg 2035 (Rev 2014-11-03)

Underlagsrapport: Godstransporter-målbild 2035

Konsultrapporter

Konsultrapport: Scenarioanalys trafik 2050

Konsultrapport: Att färdas kollektivt "uppåner"

Konsultrapport: Kartläggning av cykeltyper med två eller fler hjul

Konsultrapport: Miljöbedömning av Göteborg Stads trafikstrategi

Konsultrapport: Alternativa system för kollektivtrafik

Konsultrapport: Västgods - Kunskapssammanställning om godstransporter i väst

Konsultrapport: Hur många reser 2035 - tekniskt underlag för trafikstrategin