Foto: Magnus Vennersten Stina Olsson

Trafikkontoret

Vårt uppdrag är att erbjuda våra kunder en hållbar rörlighet och en stad där de vill verka, vistas och mötas i. Vi gör det i dialog och samverkan för en god leverans av en grön och nära storstad.

Organisation och ledning

Trafikkontorets verksamhet sträcker sig hela vägen från strategisk planering till praktiskt genomförande. Ungefär 420 personer är anställda på kontoret, som är indelat i tolv avdelningar.

Så behandlar vi personuppgifter

Trafikkontoret behöver ibland behandla personuppgifter för att utföra sina uppgifter. All behandling av personuppgifter på trafikkontoret utgår från syftet med behandlingen. Vi samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Trafikkontoret behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning.

Leverantör till trafikkontoret

Här kan du läsa mer om de riktlinjer och krav som trafikkontoret har på leverantörer, entreprenörer, konsulter och samarbetspartner

Aktuellt

 • Undersökning av barns skolvägar

  Publicerad 2 maj 2022
  Att barns skolresor görs på ett aktivt sätt med cykel eller till fots främjar både hälsa och hållbarhet. Trafikkontoret har målet att 70 procent av barnen i staden ska gå eller cykla till skolan senast år 2035. I syfte att skapa underlag för detta arbete kartlägger vi därför nuläget.
 • Planerade upphandlingar på trafikkontoret

  Publicerad 7 mars 2022
  Här kan du få en överblick över planerade upphandlingar på trafikkontoret.
 • Arbetar du med vinterväghållningen i Göteborgs Stad?

  Publicerad 6 oktober 2021
  För att få bättre kvalitetsuppföljning inom vinterväghållningen pågår ett pilotprojekt där Trafikkontoret bland annat testar uppföljning av vinterväghållningsfordonen via ett GPS-uppföljningssystem. Trafikkontoret har inte tidigare använt sig av några digitala system inom vinterväghållningsarbetet men ser nu ett behov av detta för förbättrad kvalitetsuppföljning.
 • Hitta nya smarta och hållbara resvanor med vårt nya verktyg

  Publicerad 13 april 2021
  Som du säkert märkt byggs det just nu på många platser i staden. Dessa förändringar gör det enklare än vanligt för dig att bryta gamla vanor och börja med nya, mer hållbara resvanor. För att underlätta det hela ytterligare finns tjänsten Resvana som vi just nu testar för boende och verksamheter i området runt Masthuggskajen.