Foto: Magnus Vennersten Stina Olsson

Trafikkontoret

Vårt uppdrag är att erbjuda våra kunder en hållbar rörlighet och en stad där de vill verka, vistas och mötas i. Vi gör det i dialog och samverkan för en god leverans av en grön och nära storstad.

Organisation och ledning

Trafikkontorets verksamhet sträcker sig hela vägen från strategisk planering till praktiskt genomförande. Ungefär 420 personer är anställda på kontoret, som är indelat i tolv avdelningar.

Så behandlar vi personuppgifter

Trafikkontoret behöver ibland behandla personuppgifter för att utföra sina uppgifter. All behandling av personuppgifter på trafikkontoret utgår från syftet med behandlingen. Vi samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Trafikkontoret behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning.

Leverantör till trafikkontoret

Här kan du läsa mer om de riktlinjer och krav som trafikkontoret har på leverantörer, entreprenörer, konsulter och samarbetspartner

Aktuellt

 • Tyck till om Herkulesgatan

  Publicerad 14 september 2022
  Framtidsgatan är Göteborgs Stads satsning på snabba gatuomvandlingar med enklare åtgärder. Nu kan du tycka till om Herkulesgatan, som är utsedd till testgata i första omgången. Du kan lämna synpunkter fram till söndag den 9 oktober.
 • Webbenkät om trafikmiljön för gående och cyklister

  Publicerad 29 augusti 2022
  Trafikkontoret genomför årligen attitydundersökningar om bland annat trafikmiljön för gående och cyklister. Mätningarna av cykel- och fotgängarattityd syftar till att undersöka hur göteborgarna upplever att röra sig till fots och med cykel i staden, både i centrum och i sitt närområde.
 • Trafikkontoret informerar om personuppgiftsincident – för dig som använder färdtjänst

  Publicerad 26 augusti 2022
  Vi på trafikkontoret har upptäckt att uppgifter om dig som använder färdtjänst har varit tillgängliga för fler personer än som varit behöriga att se dem. Det beror på felaktiga behörigheter i ett av våra fakturasystem. Vi har själva gjort en anmälan till integritetsskyddsmyndigheten, som är ansvarig tillsynsmyndighet i den här typen av frågor.
 • Planerade upphandlingar på trafikkontoret

  Publicerad 27 juni 2022
  Här kan du få en överblick över planerade upphandlingar på trafikkontoret.