Mötestider i stadsmiljönämnden

Här hittar du stadsmiljönämndens sammanträdestider för 2023.

Ordinarie nämndsammanträden klockan 9.00-15.00 

 • Torsdag 2 februari
 • Fredag 24 februari
 • Torsdag 30 mars
 • Fredag 28 april
 • Fredag 26 maj
 • Torsdag 15 juni
 • Torsdag 24 augusti
 • Torsdag 21 september
 • Torsdag 26 oktober
 • Fredag 24 november
 • Torsdag 14 december

Extra nämndssammanträden/dialogmöten

 • 9–10 mars
 • Torsdag 11 maj
 • Torsdag 5 oktober

Tidplan för budget- och uppföljningsprocessen är inte antagen ännu. Detta kan innebära att förslagna sammanträdesdatum kan behöva ändras för att anpassa datumen till fastställd tidplan.