Stadsmiljöförvaltningen

Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi ansvarar för många av de platser som göteborgarna använder och besöker varje dag.

Organisation och ledning

Stadsmiljöförvaltningen har ungefär 900 medarbetare fördelat på åtta avdelningar.

Våra verksamheter

Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Förvaltningen arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva, trygga, jämlika och levande stadsmiljöer och naturområden.

Så behandlar vi personuppgifter

Stadsmiljöförvaltningen behöver ibland behandla personuppgifter för att utföra sina uppgifter. All behandling av personuppgifter på stadsmiljöförvaltningen utgår från syftet med behandlingen. Vi samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor är till för samråd och informationsutbyte mellan intresseorganisationer inom funktionshinderområdet samt pensionärsorganisationer och stadsmiljönämndens färdtjänstutskott.

Aktuellt

 • Historiska inslag när Kronhusparken rustas upp

  Publicerad 10 mars 2023
  Med start i slutet på mars 2023 kommer Kronhusparken i centrala Göteborg att rustas upp med ny grönska, mer grusytor för aktivitet och en ny mindre lekplats med historiskt tema. Under arbetets gång kommer parken vara stängd men öppnar igen till Göteborgs 400-års firande i början av juni.
 • Ny och nedbrytbar naturlek i Renströmska parken

  Publicerad 8 februari 2023
  I början februari kommer exploateringsförvaltningen anlägga en naturlek bredvid Korpåsbacken i Renströmska parken. Den nya naturleken kommer vara biologiskt nedbrytbar, vilket gör den unik i Göteborgs Stad.
 • Göteborgs Stad har en ny nämndorganisation för stadsutveckling

  Publicerad 10 januari 2023
  Vid årsskiftet 2022/2023 fick Göteborgs Stad en ny organisation inom stadsutvecklingsområdet. Fyra nya nämnder trädde ikraft samtidigt som fem nämnder upphörde. Syftet med förändringen är att uppnå en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess samt en ökad effektivitet och transparens för boende, besökare och näringsliv.
 • Lekplatsen vid Glasmästaregatan avstängd

  Publicerad 3 januari 2023
  Lekplatsen vid Glasmästaregatan, även kallad Päronparken, är avstängd eftersom den håller på att rustas upp.
 • Stenålderslekplatsen i Sannaparken rustas upp

  Publicerad 21 oktober 2022
  Just nu håller vi på att rusta upp Stenålderslekplatsen i Sandarna.
 • Historisk lekplats tar form

  Publicerad 14 oktober 2022
  Under vintern och våren 2023 rustas lekplatsen på Kungshöjd upp med inspiration från 1600-talets Göteborg.