Stadsmiljöförvaltningen

Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi ansvarar för många av de platser som göteborgarna använder och besöker varje dag.

Organisation och ledning

Stadsmiljöförvaltningen har ungefär 900 medarbetare fördelat på åtta avdelningar.

Våra verksamheter

Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Förvaltningen arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva, trygga, jämlika och levande stadsmiljöer och naturområden.

Så behandlar vi personuppgifter

Stadsmiljöförvaltningen behöver ibland behandla personuppgifter för att utföra sina uppgifter. All behandling av personuppgifter på stadsmiljöförvaltningen utgår från syftet med behandlingen. Vi samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor är till för samråd och informationsutbyte mellan intresseorganisationer inom funktionshinderområdet samt pensionärsorganisationer och stadsmiljönämndens färdtjänstutskott.

Aktuellt

  • Göteborgs Stad har en ny nämndorganisation för stadsutveckling

    Publicerad 10 januari 2023
    Vid årsskiftet 2022/2023 fick Göteborgs Stad en ny organisation inom stadsutvecklingsområdet. Fyra nya nämnder trädde ikraft samtidigt som fem nämnder upphörde. Syftet med förändringen är att uppnå en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess samt en ökad effektivitet och transparens för boende, besökare och näringsliv.