Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen och dess ledamöter ansvarar för att det som kommunfullmäktige beslutar genomförs, följs upp och utvärderas.

Om kommunstyrelsen