Politik i kommunstyrelsen

Kommunalråd och biträdande kommunalråd

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till kommunalråden i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar hittar du på sidan om kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen och dess ledamöter ansvarar för att det som kommunfullmäktige beslutar genomförs, följs upp och utvärderas.