Samhälle och omvärld

Område Samhälle och omvärld ansvarar för att driva utveckling som medför förändringar på en övergripande samhällsnivå, som indirekt ger nytta för medborgarna.

Området följer utvecklingen och driver riktat påverkansarbete för samhällsutveckling utifrån Göteborgs Stads uttalade målsättningar. Exempelvis inom fysisk stadsutveckling, infrastruktur, hållbarhetsarbete så som klimatanpassning, integration och folkhälsa.

Magnus Sigfusson
Direktör
Telefon: 031-368 01 12
E-post: magnus.sigfusson@stadshuset.goteborg.se

I område Samhälle och omvärld ingår följande avdelningar.

Samhällsbyggnad

Avdelningen stödjer samverkan mellan förvaltningar och/eller bolag inom fysisk stadsutveckling där ansvaret för stadengemensamma processer är fördelat till nämnder och styrelser, t.ex. plan- och exploateringsprocess, mobilitet och bostadsförsörjning.

Henrik Levin
chef
Telefon: 031-368 02 45
E-post: henrik.levin@stadshuset.goteborg.se

Samhällsutveckling

Avdelningen stödjer samverkan mellan förvaltningar och/eller bolag inom hållbar utveckling där ansvaret för stadengemensamma processer är fördelat till nämnder och styrelser, till exempel miljö- och klimatmålsarbete, boendesociala frågor och samverkan med näringslivet och civilsamhället.

Gunilla Dörner Buskas
chef
Telefon; 031-368 02 20
E-post: gunilla.dorner.buskas@stadshuset.goteborg.se