Ledning för stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges förvaltning och leds av stadsdirektören. Stadsledningskontoret ger stöd till kommunstyrelsen i uppdraget att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter och ekonomi.

Eva Hessman

Stadsdirektör
Telefon: 031-368 01 96
E-post: eva.hessman@stadshuset.goteborg.se

Jonas Kinnander

Direktör ärende och utredning
Telefon: 031-368 05 45
E-post: jonas.kinnander@stadshuset.goteborg.se

Christina Eide

Direktör utveckling av stadens verksamheter
Telefon: 031-368 10 43
E-post: christina.eide@stadshuset.goteborg.se

Magnus Sigfusson

Direktör samhälle och omvärld
Telefon: 031-368 01 12
E-post: magnus.sigfusson@stadshuset.goteborg.se

Magnus Andersson

Ekonomidirektör
Telefon: 031-368 00 74
E-post: magnus.andersson@stadshuset.goteborg.se

Helena Mehner

Kommunikationsdirektör
Telefon: 031-368 06 03
E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Tina Liljedahl-Scheel

HR-direktör
Telefon: 031-368 00 39
E-post: tina.liljedahl-scheel@stadshuset.goteborg.se

Erica Farberger

Förste stadsjurist
Telefon: 031-368 02 08
E-post: erica.farberger@stadshuset.goteborg.se 

Anders Roswall

Chef kontorsledning
Telefon: 031-368 00 52
E-post: anders.roswall@stadshuset.goteborg.se