Kontorsledning

Område Kontorsledning ansvarar för stadsledningskontorets interna lednings- och stödprocesser för att stödja stadsdirektören i hens uppdrag och linjens arbete med kontorets grunduppdrag.

Anders Roswall
Chef
Telefon: 031-368 00 52
E-post: anders.roswall@lstadshuset.goteborg.se

I område kontorsledning ingår följande enheter.

Ekonomi, inköp och it

Peyman Emami
Ekonomichef
Telefon: 031-368 01 13
E-post: peyman.emami@stadshuset.goteborg.se

HR

Eva Tjerneld
HR-chef  
Telefon: 031-368 002 50
E-post: eva.tjerneld@stadshuset.goteborg.se

Verksamhetsstöd och representation

Cornelia Lönnroth
Avdelningschef
Telefon: 031-368 04 57
E-post: cornelia.lonnroth@stadshuset.goteborg.se