Kommunikation - stadsledningskontoret

Område Kommunikation ansvarar för att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads interna och externa kommunikationsarbete.

Område Kommunikation förvaltar och utvecklar stadens övergripande styrdokument för kommunikation. I ansvaret ingår de gemensamma, prioriterade kommunikationskanalerna goteborg.se, nättidningen Vårt Göteborg och stadens intranät. Inom området ligger också övergripande ansvar för press och media, kriskommunikation, stadens gemensamma kommunikationsprocesser samt stadens varumärke och budskapsplattformar.

Helena Mehner
Kommunikationsdirektör
Telefon: 031-368 06 03
E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.sebete