Juridik - stadsledningskontoret

Område Juridik ansvarar för juridiska frågor gentemot kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt bistår stadsledningskontorets organisation i övrigt med juridiskt stöd. Visselblåsarfunktionen ingår i området.

Erica Farberger
Förste stadsjurist, direktör område juridik
Telefon: 031-368 02 08
E-post: erica.farberger@stadshuset.goteborg.se 

Visselblåsarfunktion

Göteborgs Stads visselblåsarfunktion tar emot anmälningar om misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning i Göteborgs Stad.

Göteborgs Stads visselblåsarfunktion