HR - stadsledningskontoret

Område HR ansvarar för att driva och utveckla Göteborgs Stads arbetsgivarepolitik med fokus på attraktiv arbetsgivare.

Område HR utformar underlag för politiska beslut, utför särskilda uppdrag från kommunstyrelsen och dess personalutskott. Område HR ansvarar för Göteborgs Stads strategiska omvärlds-, risk och scenarioanalys inom HR-området, företräder Göteborgs Stad i kollektivavtals- och tvisteförhandlingar samt tolkar lagar och avtal inom det arbetsrättsliga området. Område HR driver också Göteborgs Stads strategiska planering av chefs- och kompetensförsörjning.

Tina Liljedahl-Scheel
HR-direktör
Telefon: 031-365 00 00
E-post: tina.liljedahl-scheel@stadshuset.goteborg.se

I område HR ingår följande avdelningar.

Arbetsgivarfrågor

Catarina Blomberg
Avdelningschef
Telefon: 031-368 03 10
E-post: catarina.blomberg@stadshuset.goteborg.se

Arbetsmiljö och kompetensförsörjning

Ann-Christin Larsson
Avdelningschef
Telefon: 031- 368 01 32
E-post:  ann-christine.larsson@stadshuset.goteborg.se