Ärende och utredning

Område Ärende och utredning ansvarar för att beslutsunderlag som går till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är allsidigt beredda och kvalitetssäkrade. Området ansvarar för förvaltningen av Göteborgs Stads övergripande styrmodeller.

Jonas Kinnander
Direktör
Telefon: 031-368 05 45
E-post: jonas.kinnander@stadshuset.goteborg.se

I område Ärende och utredning ingår följande avdelningar.

Sekretariat och diarium

Jakob Rydén
Chef
Telefon: 031-368 01 36
E-post: jakob.ryden@stadshuset.goteborg.se

Kontaktuppgifter diarium

Telefon: 031-365 00 00
Öppet: måndag-fredag kl 8-15

Beslutsunderlag och utredning

Louise Odengaard
Avdelningschef
Telefon: 031-368 01 63
E-post: louise.odengard@stadshuset.goteborg.se

Beslutsunderlag och utredning samt styrning

Jessica Granath
Avdelningschef
Telefon: 031-368 02 37
E-post:  jessica.granath@stadshuset.goteborg.se