Kontaktuppgifter till stadsledningskontoret

Kontaktuppgifter

Stadsledningskontoret hittar du på Gustaf Adolfs Torg 4 A, foto: Klas Eriksson
Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Besöksadress
Gustaf Adolfs Torg 4a
Postadress
Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Diarium

Telefon
031-365 00 00
Adress
Gustaf Adolfs Torg 4A

Öppet: mån-fre kl 9-15

Diariet handlägger inkommande post och e-post, registrerar och fördelar ärenden, svarar för kontakter med media, förvaltningar, bolag och allmänhet samt lämnar ut allmänna handlingar. Alla förvaltningar inom Göteborgs Stad har ett eget diarium.

Reception Gustaf Adolfs Torg 4 A

Telefon
031-368 05 05
Adress
Gustaf Adolfs Torg 4A

Reception Rådhuset

Telefon
031-368 00 54
Adress
Gustaf Adolfs Torg 1

Öppettider

mån-fre 8-16.30

Hitta hit