Mötestider i stadsfastighetsnämnden

Stadsfastighetsnämnden sammanträder följande datum och är inte öppen för allmänheten.

Mötesdagar 2023

Måndag 2 januari kl. 13.00 - konstituerande nämndmötesdag

Fredag 27 januari kl. 09.00

Fredag 24 februari kl. 09.00

Fredag 24 mars kl. 09.00

Onsdag 26 april kl. 15.00

Fredag 26 maj kl. 09.00

Torsdag 15 juni kl. 15.00

Torsdag 24 augusti kl.15.00

Torsdag 21 september kl. 15.00

Torsdag 26 oktober kl. 15.00

Fredag 24 november kl. 09.00

Torsdag 14 december kl.15.00