Budget och årsrapport för stadsfastighetsnämnden

Politikerna i kommunfullmäktige och stadsfastighetsnämnden beslutar om den budget som styr stadsfastighetsförvaltningens arbete.

I budgeten står vilka mål som förvaltningen ska arbeta med under året och hur pengarna ska fördelas.

Budgeten följs upp i årsrapporten. I den står bland annat hur det har gått ekonomiskt, men även hur förvaltningen har arbetat för att nå målen i budgeten och hur långt man har nått i det arbetet.