Stadsfastighetsnämnden

Nämndens uppdrag

Stadsfastighetsnämnden ansvarar för att förvalta, bygga och utveckla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler som Göteborgs Stads verksamheter behöver.

Mötestider

Stadsfastighetsnämnden sammanträder följande datum och är inte öppen för allmänheten.

Budget och årsrapport

Politikerna i kommunfullmäktige och stadsfastighetsnämnden beslutar om den budget som styr stadsfastighetsförvaltningens arbete.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från stadsfastighetsnämnden.