Organisation och ledning för stadsfastighetsförvaltningen

Organisationskarta

Förvaltningsledning

Förvaltningsdirektör
Martin Blixt

Kommunikation 
Hanne Lundin

HR
Helena Backman

Ekonomi
Lisa Daleborn

Utveckling och styrning
Maria Hagberg

Förvaltning och fastighetsutveckling
Lars Mauritzson

Projekt och investering
Lina Cavallin

Drift och underhåll
Aleksandra Stojcevska