Om stadsfastighetsförvaltningen

Våra fastigheter

Vi ansvarar för att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden, boenden med särskild service, och andra lokaler som behövs inom Göteborgs Stad. Vi är ungefär 650 medarbetare och en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler och deras utemiljöer.

Forsknings- och utvecklingsarbete

På stadsfastighetsförvaltningen arbetar vi aktivt med att utveckla våra fastigheter och vår service. Tillsammans med hyresgäster och externa aktörer arbetar vi med forsknings- och utvecklingsprojekt inom flera olika områden.