Stadsfastighetsförvaltningen

Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är 150 000 göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler som vi sköter om.

Så behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra uppgifter som myndighet. All behandling av personuppgifter utgår från syftet med behandlingen och vi samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt.

Aktuellt

  • Göteborgs Stad har en ny nämndorganisation för stadsutveckling

    Publicerad 10 januari 2023
    Vid årsskiftet 2022/2023 fick Göteborgs Stad en ny organisation inom stadsutvecklingsområdet. Fyra nya nämnder trädde ikraft samtidigt som fem nämnder upphörde. Syftet med förändringen är att uppnå en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess samt en ökad effektivitet och transparens för boende, besökare och näringsliv.