Stadsdelsförvaltningar

Vid årsskiftet 2020/2021 tas stadsdelsförvaltningarna bort och ersätts med fackförvaltningar, som tar över ansvaret för till exempel äldreomsorg och socialtjänst.

Ny nämndorganisation 2021

Vid årsskiftet 2020/2021 får Göteborgs Stad en ny organisation. Då ersätts stadsdelsförvaltningarna och social resursförvaltning med fackförvaltningar. Du som får stöd och service idag kommer att fortsätta få det som vanligt efter årsskiftet.