Foto: Carina Eriksson

Västra Hisingens stadsdelsförvaltning

Västra Hisingen omfattar Biskopsgården och Torslanda. Förvaltningen erbjuder stöd och service till stadsdelens invånare. Förvaltningen arbetar också med bland annat som folkhälsa, miljö och stadsutveckling.

De flesta av stadsdelsförvaltningens cirka 1 700 medarbetare arbetar inom någon av de tre sektorerna: äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, kultur och service. Inom stadsdelsförvaltningen finns också administrativa stödfunktioner.

Så här hanterar Stadsdelsförvaltning Västra Hisingen i Göteborgs Stad dina personuppgifter

Aktuellt

 • Göteborgs Stads Psykologenhet erbjuder krisstöd i Länsmansgården

  Publicerad 26 oktober 2020
  Varje onsdag i tre veckor framöver kan boende i området kring Länsmansgården besöka ett extrainsatt krisstöd. På plats varje onsdag kommer det finnas två psykologer med erfarenhet av att ge stöd i kriser samt en av Bostadsbolagets trygghetsvärdar. Initiativet är ett samarbete mellan Göteborgs Stads Psykologenhet, Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen.
 • Fokus på mentalt välmående på Vårväderstorget

  Publicerad 21 oktober 2020
  Lever du eller någon du känner med känslor av oro, ångest eller stress? Den 22 oktober kan du träffa verksamheter i Biskopsgården som informerar om hur de kan ge stöd. Västra Hisingens stadsdelsförvaltning lyfter, i spåren av pandemin, behovet av stöd för psykisk hälsa.
 • Frågor och svar om covid-19 till dig som möter Individ- och familjeomsorg

  Publicerad 24 mars 2020
  Inom Individ- och familjeomsorgen i Göteborgs Stad finns verksamheter som kan påverkas av covid-19. Där finns skickliga medarbetare som dagligen arbetar med utsatta människor och är vana att hantera kriser. Göteborgs Stad följer aktivt händelseutvecklingen av covid-19 och förstärker insatserna vid behov.
 • Frågor och svar om rutin nödbistånd

  Publicerad 12 februari 2020
  Här är frågor och svar om rutinen nödbistånd boende. I maj 2019 började stadsdelsförvaltningarna och social resursförvaltning att arbeta på samma sätt när det gäller insatsen nödbistånd.