Västra Hisingens stadsdelsnämnds uppdrag

I Västra Hisingens stadsdelsnämnd sitter politiker som utses av Göteborgs kommunfullmäktige – elva ledamöter och elva ersättare. De beslutar om frågor som rör socialt stöd, fritid, kultur, äldreomsorg och stöd till funktionshindrade i stadsdelen.

Den politiska sammansättningen av stadsdelsnämnden motsvarar mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. Mötena är öppna för allmänheten. Du kan se vilka frågor som ska tas upp och läsa beslutsunderlagen på stadsdelskontoren och på stadsdelens bibliotek, eller här på webbplatsen.

Här kan du se vilka politiker som sitter i Västra Hisingens stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens mötestider