Budget och årsrapport för Västra Hisingens stadsdelsnämnd

Politikerna i stadsdelsnämnden beslutar om den budget som styr stadsdelsförvaltningens arbete. I budgeten kan du läsa om vilka mål som förvaltningen ska jobba mot under året och hur mycket pengar vi kan använda.

Budget 2019

Stadsdelarna får en budget efter befolkningens storlek, åldersfördelning och sociala struktur. 2019 är Västra Hisingens budget 1 280,8 miljarder kronor.

SDN Västra Hisingen budget 2019.pdf

Utöver den lokala budgeten finns också ett mål- och inriktningsdokument som beslutades av Västra Hisingens stadsdelsnämnd 2018-11-27. Här kan du ta del av en digital bläddringsbar version som är baserad på det dokumentet.  Mål och uppdrag Västra Hisingen 2019