Västra Hisingens stadsdelsnämnd

I Västra Hisingens stadsdelsnämnd sitter politiker som utses av Göteborgs kommunfullmäktige – elva ledamöter och elva ersättare. De beslutar om frågor som rör socialt stöd, fritid, kultur, äldreomsorg och stöd till funktionshindrade i stadsdelen.

Stadsdelsnämndens möten är öppna för allmänheten och börjar klockan 16.00. De hålls omväxlande på Medborgarkontoret, Vårväderstorget 4 i Biskopsgården och på kulturhuset Vingen, Amhults torg 7, i Torslanda.

Politikerna i stadsdelsnämnden beslutar om den budget som styr stadsdelsförvaltningens arbete. I budgeten kan du läsa om vilka mål som förvaltningen ska jobba mot under året och hur mycket pengar vi kan använda.

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig som individ, kan du överklaga. Du lämnar din överklagan till den nämnd eller förvaltning som fattat beslutet inom tre veckor från det att du fått det.