Västra Hisingens stadsdelsnämnd

I Västra Hisingens stadsdelsnämnd sitter politiker som utses av Göteborgs kommunfullmäktige – elva ledamöter och elva ersättare. De beslutar om frågor som rör socialt stöd, fritid, kultur, äldreomsorg och stöd till funktionshindrade i stadsdelen.

Stadsdelsnämnden är öppna för allmänheten. Du är välkommen att sitta med och lyssna på politikernas diskussioner och beslut. Stadsdelsnämnden har vanligen möte en gång i månaden, med undantag för juli månad.

Stadsdelsnämnden har ett utskott. Individutskottet behandlar sociala ärenden som rör invånare.

Politikerna i stadsdelsnämnden beslutar om den budget som styr stadsdelsförvaltningens arbete. I budgeten kan du läsa om vilka mål som förvaltningen ska jobba mot under året och hur mycket pengar vi kan använda.

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig som individ, kan du överklaga. Du lämnar din överklagan till den nämnd eller förvaltning som fattat beslutet, inom tre veckor från att du fått beslutet.