Västra Hisingens stadsdelsnämnd

Västra Hisingens stadsdelsnämnds uppdrag

I Västra Hisingens stadsdelsnämnd sitter politiker som utses av Göteborgs kommunfullmäktige – elva ledamöter och elva ersättare. De beslutar om frågor som rör socialt stöd, fritid, kultur, äldreomsorg och stöd till funktionshindrade i stadsdelen.

Mötestider

Stadsdelsnämnden är öppna för allmänheten. Du är välkommen att sitta med och lyssna på politikernas diskussioner och beslut. Stadsdelsnämnden har vanligen möte en gång i månaden, med undantag för juli månad.

Stadsdelsnämndens utskott

Stadsdelsnämnden har ett utskott. Individutskottet behandlar sociala ärenden som rör invånare.

Budget och årsrapport

Politikerna i stadsdelsnämnden beslutar om den budget som styr stadsdelsförvaltningens arbete. I budgeten kan du läsa om vilka mål som förvaltningen ska jobba mot under året och hur mycket pengar vi kan använda.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig som individ, kan du överklaga. Du lämnar din överklagan till den nämnd eller förvaltning som fattat beslutet, inom tre veckor från att du fått beslutet.