Västra Hisingen i sociala medier

Här hittar du information om var på sociala medier som du kan följa och kommunicera med verksamheter inom Västra Hisingen.

Sociala medier är för många idag ett självklart inslag i tillvaron. Både privatpersoner och organisationer av olika slag närvarar och deltar i de olika forum som räknas till sociala medier, däribland flera verksamheter i Västra Hisingen och övriga Göteborgs Stad. Liksom många andra svenska kommuner har Göteborgs Stad en kommunövergripande Facebooksida.

Västra Hisingens närvaro i sociala medier

Facebook

Göteborgs Stad Västra Hisingen
Medborgakontoret i Västra Hisingen
Bo Bra i Biskopsgården
Biskopsgårdens bibliotek
Torslanda bibliotek
Trulsegårdens bibliotek
Vårvindens fritidsgård
Bygglekplatsen
Biskopsgårdens dag

Instagram

Biskopsgårdens bibliotek
Vårvindens fritidsgård
POP UP Bygglek
Skutehagenskolans kök
Nordlyckeskolans kök
Landamäreskolans kök

Youtube

Göteborgs Stad Västra Hisingen