Väg 155

I november 2020 har Torslandaborna chansen att få veta mer om Trafikverkets utredningsalternativ till förbindelsen mellan Torslanda och Öckerö kommun.

Trafiken engagerar Torslandaborna

Sedan stadsdelsnämnden bildades 2011, är det ofta trafikfrågor som varit i fokus i Torslanda.  Vid årsskiftet 2020/2021 försvinner den lokala nämnden och ersätts med facknämnder. 

Den 2 november har du som Torslandabo chansen att få­ veta mer om alternativen till förbindelsen mellan Torslanda och Öckerö kommun. De lokala politikerna i Västra Hisingen har då bjudit in representanter från Trafikverket för att du som bor i Torslanda ska kunna ställa frågor om de alternativ som Trafikverket tagit fram för väg 155 gällande förbindelse till Öckerö.

- Vi ger boende i området en möjlighet ställa frågor och tycka till om alternativen. Det blir vårt avslutande uppdrag för Torslandaborna, för vi vet att det är en viktig framtidsfråga, säger Rickard Eriksson (M), ordförande i Västra Hisingens stadsdelsnämnd. 

Bild på Rickard Eriksson, ordförande i stadsdelsnämnden Västra Hisingen

Rickard Eriksson (M), ordförande stadsdelsnämnden Västra Hisingen

Mötet kommer att hållas den 2 november på Kulturhuset Vingen och riktar sig till boende i Torslanda. Även representanter från trafikkontoret och lokala politiker från Västra Hisingen kommer att finnas på plats för att svara på frågor. 

Fakta möte 2 november — mötet är fullbokat

Du som bor i Torslanda är välkommen till ett möte där Trafikverket svarar på frågor om alternativen på förbindelse mellan Torslanda och Öckerö kommun. Lokala politiker från Västra Hisingen och representanter från trafikkontoret finns också på plats.

När:   2 november, klockan 17-18.30
Plats: Kulturhuset Vingen, Amhults Torg 7 i Torslanda
Hur:   Mötet är fullbokat 

På grund av rådande pandemi är antalet platser begränsat.
Enbart förbokade och bekräftade anmälda kommer att komma in till mötet.

Välkommen hälsar
Rickard Eriksson (M) ordförande
Birgitta Ling Fransson (L) 1:e vice ordförande
Andreas Hernbo (MP) 

Här kan du ta del av Trafikverkets utredning och alternativ till förbindelse till Öckerö kommun

Trafikverket har av Västra Götalandsregionen (VGR) fått i uppdrag att genomföra en åtgärdsvalsstudie för väg 155 mellan Torslanda och Öckerö. Väg 155 upplevs idag vara hårt belastad och ha stora kapacitetsproblem, vilket kan påverka trafiksäkerheten och framkomligheten. Syftet med åtgärdsvalsstudien är att finna en långsiktigt hållbar lösning för tillgängligheten och förbindelsen mellan Göteborg och Öckerö, med fokus på väg 155 mellan Torslanda (Amhult) och Öckerö.

På trafikverkets hemsida hittar du utredningsalternativen. De finns bifogade som PM#1 och PM#2 längst ner på sidan som heter ”Väg 155, Torslanda-Öckerö”.
Klicka på länken för att komma till sidan: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-planerar-for-framtiden-i-vastra-gotalands-lan/Atgardsvalsstudier-i-Vastra-Gotalands-lan/

Tyck till om de olika utredningsalternativen! 

 

Vill du tycka till om Trafikverkets olika utredningsalternativen av väg 155 och förbindelsen mellan Torslanda och Öckerö kommun? Länk för att lämna synpunkter publiceras här den 2 november.

Trafikkontoret tar emot synpunkterna och lämnar över dem till trafiknämnden. Trafikkontoret tar med sig synpunkterna i det fortsatta arbetet med väg 155 som en av parterna som medverkar i utredningen (ÅVS:en) tillsammans med Trafikverket, Öckerö kommun, VGR, Västtrafik och GR. 


Fakta omorganisation i Göteborgs Stad

Vid årsskiftet 2020/2021 upphör stadsdelsnämnderna i Göteborgs Stad och ersätts med nya facknämnder. De nya nämnderna kommer att ha ansvar för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, stöd till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg samt övrig socialtjänst.