Pensionärsrådet i Västra Hisingens stadsdelsförvaltning

Västra Hisingens lokala pensionärsråd är till för samråd, informationsutbyte och dialog mellan representanter för olika lokala pensionärsorganisationer i stadsdelen, stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen.

Pensionärsrådet bevakar och startar diskussion kring viktiga frågor för äldre. Det kan vara till exempel service, kommunikationer, sjukvård, samhällsplanering och äldreomsorg. Pensionärsrådet träffas minst sex gånger per år. Pensionärsrådet tar inte upp frågor som rör enskilda personer.

Västra Hisingens pensionärsråd

Representanter för pensionärsorganisationerna

PRO – Pensionärernas Riksorganisation

Eva Hedberg
Telefon: 0738-00 19 46

Asta Jansen
Telefon: 031-54 82 48

RPG – Riksförbundet Pensionärs Gemenskap

Leif Ohlzon
Telefon: 031-96 93 47

SKPF – Svenska Kommunala Pensionärernas Förbund

Lars Holmgren
Telefon: 0730-68 96 22

SPF – Sveriges Pensionärsförbund

Madeleine Jacobsson
Telefon: 0706-72 23 60

Representanter för stadsdelsnämnden

Birgitta Ling Fransson (L)
Ingrid Bergman (MP)

Representanter för stadsdelsförvaltningen

ordförande:
Petra Matsson, områdeschef Navet, Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård
​E-post: petra.matsson@vastrahisingen.goteborg.se
​Telefon: 031-366 60 56

sekreterare:
Kristin Karlsson, verksamhetsutvecklare Äldreomsorg/Hälso- och sjukvård
E-post: kristin.karlsson@vastrahisingen.goteborg.se
Telefon: 031-366 63 78