Organisation och ledning i Västra Hisingens stadsdelsförvaltning

De flesta av stadsdelsförvaltningens cirka 1 700 medarbetare arbetar inom någon av de tre sektorerna: äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, kultur och service. Inom stadsdelsförvaltningen finns också administrativa stödfunktioner.

Organisationsschema


Förvaltningsledningen

Förvaltningsledningen består av stadsdelsdirektören, de tre sektorscheferna och cheferna för stödfunktionerna samt förvaltningscontrollern. Här hittar du kontaktuppgifter till förvaltningsledningen.

 


Stadsdelsdirektör 

Sergio Garay
Telefon: 031-366 60 02
sergio.garay@vastrahisingen.goteborg.se

 


Sektorchef Individ- och familjeomsorg 
samt funktionshinder 

Monica Sörensson 
Telefon: 031-366 63 19
monica.sorensson@vastrahisingen.goteborg.se

 

Sektorchefer Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård

Petra Matsson
Områdeschef Äldreomsorg och hälso- och sjukvård
Telefon: 031-366 60 56
petra.matsson@vastrahisingen.goteborg.se

Maria Stenmark
Områdeschef Hemtjänst
Telefon: 031-366 64 30
maria.stenmark@vastrahisingen.goteborg.se
Sektorchef Kultur och Service 

Michael Göransson
Telefon: 031-366 49 03
michael.goransson@vastrahisingen.goteborg.se

  


Stabschef

Lile P Boschewska
Tel: 031-366 60 09
lile.p.boschewska@vastrahisingen.goteborg.se

 


Tf. Kommunikationschef

Åsa Henskog
Tel: 031-366 49 04, sms: 0705-76 49 04
asa.henskog@vastrahisingen.goteborg.se

 


Förvaltningscontroller

Åsa Svensson
Telefon: 031-366 60 03
asa.svensson@vastrahisingen.goteborg.se