Organisation och ledning i Västra Hisingens stadsdelsförvaltning

De flesta av stadsdelsförvaltningens cirka 1 700 medarbetare arbetar inom någon av de tre sektorerna: äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, kultur och service. Inom stadsdelsförvaltningen finns också administrativa stödfunktioner.

Organisationsschema

Förvaltningsledningen

Förvaltningsledningen består av stadsdelsdirektören, de tre sektorscheferna och cheferna för de fyra stödfunktionerna samt förvaltningscontrollern. Här hittar du kontaktuppgifter till förvaltningsledningen.


Stadsdelsdirektör

Sergio Garay
Telefon: 031-366 60 02
sergio.garay@vastrahisingen.goteborg.se


Tf. Sektorchef Individ- och familjeomsorg
och funktionshinder

Monica Sörensson
Telefon: 031-366 63 19
monica.sorensson@vastrahisingen.goteborg.se

Tf. Sektorchef Äldreomsorg

Michael Göransson
Telefon: 031-366 49 03
michael.goransson@vastrahisingen.goteborg.se


Sektorchef Kultur och fritid

Michael Göransson
Telefon: 031-366 49 03
michael.goransson@vastrahisingen.goteborg.se


HR-chef

Liselotte Hansson
Telefon: 031-366 60 67
liselotte.hansson@vastrahisingen.goteborg.se

Tf. Chef samhälle

Åsa Svensson
Telefon: 031-366 60 03
asa.svensson@vastrahisingen.goteborg.se


Stabschef

Lile P Boschewska
Tel: 031-366 60 09
lile.p.boschewska@vastrahisingen.goteborg.se


Kommunikationschef

Cecilia Lööf
Tel: 031-366 52 83, sms:0739-50 32 97
cecilia.loof@vastrahisingen.goteborg.se


Förvaltningscontroller

Åsa Svensson
Telefon: 031-366 60 03
asa.svensson@vastrahisingen.goteborg.se