Lokalt utvecklingsprogram 2019-2022

Västra Hisingens lokala utvecklingsprogram antogs av stadsdelsnämnden i februari 2019. Här beskrivs invånarnas levnadsförhållanden och vilka behov av utveckling som finns i stadsdelen.

Västra Hisingen har tagit fram ett lokalt utvecklingsprogram (LUP), som beskriver hur invånarnas levnadsförhållanden ser ut och vilka behov som finns i stadsdelen.

Det lokala utvecklingsprogrammet ska vara ett stöd för stadsdelsförvaltning och nämnd, men också för andra förvaltningar och nämnder i staden när insatser ska väljas och genomföras.

Lokalt utvecklingsprogram för Västra Hisingen 2019-2022