Lokalt utvecklingsprogram 2015-2018

Västra Hisingens lokala utvecklingsprogram antogs av stadsdelsnämnden i april 2015. Här beskrivs invånarnas levnadsförhållanden och vilka behov av utveckling som finns i stadsdelen.

Stadsdelsnämnderna i Göteborgs Stad har sedan 2011 ett ökat inflytande i frågor som gäller stadsplanering.

Västra Hisingen har därför tagit fram ett lokalt utvecklingsprogram (LUP), som beskriver hur invånarnas levnadsförhållanden ser ut och vilka behov som finns i stadsdelen.

Det lokala utvecklingsprogrammet ska vara ett stöd för stadsdelsförvaltning och nämnd, men också för andra förvaltningar och nämnder i staden när insatser ska väljas och genomföras.

Det lokala utvecklingsprogrammet är uppdaterat med statistik, dialoger, rapporter med mera per 30 juni 2017.

Lokalt utvecklingsprogram för Västra Hisingen 2015-2018 uppdaterat per 30 juni 2017