Befolkning och geografi i Västra Hisingens stadsdelsförvaltning

Västra Hisingen är den geografiskt näst största stadsdelsförvaltningen i Göteborg. Den bildades när Biskopsgården och Torslanda slogs ihop 2011. Här bor cirka 56 000 personer.

Historia

Västra Hisingen är en del av Hisingen, Sveriges fjärde största ö och den mest befolkade. Det är en gammal kulturbygd; här finns flest fornlämningar i hela Sverige. Förr låg gränsen mellan Sverige och Norge/Danmark på norra Hisingen.

Befolkningen på Hisingen bestod fram till 1900-talet enbart av bönder. Då växte varvs- och verkstadsindustrin fram tillsammans med transport- , flyg- och hamnverksamheten.

Västra Hisingen idag

Västra Hisingen är den stadsdelsförvaltning som bildades när Biskopsgården och Torslanda gick samman den 1 januari 2011, då tjugo stadsdelar i Göteborgs Stad blev tio. Här finns områdena Södra Biskopsgården, Norra Biskopsgården, Länsmansgården, Svartedalen, Hjuvik, Nolered, Björlanda, Arendal och Jättesten.

Biskopsgården

En stor andel av de cirka 30 000 invånarna i Biskopsgården är födda utomlands. När det gäller bostäder är andelen småhus låg medan andelen hyresrätter är stor. Här bor få höginkomsttagare och talen är höga för försörjningsstöd, arbetslöshet och ohälsa.

Blandad bebyggelse och stora grönområden

Många som besöker Biskopsgården för första gången förvånas över den småstadsaktiga miljön med mycket grönska. Här finns kvarter med lägenheter och småhus, blandat med stora grönområden. Att åka in till centrala Göteborg tar cirka femton minuter.

Det moderna Biskopsgården

Det moderna Biskopsgården bebyggdes på 1950-talet. Många familjer fick sin första moderna lägenhet här. Eftersom industrierna i Göteborg behövde arbetskraft, kom människor hit från Norden, Portugal och Turkiet. Området har renoverats och moderniserats under 1980- och 1990-talen.

Torslanda

Torslanda är ett kustnära område med närhet till både stad och natur. Området upptar cirka en tredjedel av Hisingens yta.

Torslanda har expanderat kraftigt under de senaste åren. Idag lever cirka 26 000 personer här och Torslanda fortsätter att växa med nya bostadsområden och fler invånare. Befolkningen är ung med få invånare som är födda utomlands och många höginkomsttagare samt låga värden för försörjningsstöd, arbetslöshet och ohälsa. De flesta bor i villa, radhus eller bostadsrättslägenhet. En stor del av de nyinflyttade är barnfamiljer, vilket gör att förskola och skola byggs ut kontinuerligt.

Industri- och hamnområdet Arendal är en del av Torslanda. Här finns stora industrier och Nordens största logistikcentrum med Göteborgs Hamn. Cirka 30 000 personer har sin arbetsplats här.

Fritidsaktiviteter, naturupplevelser och spår från forntiden

I Torslanda finns möjligheter till en aktiv fritid med anläggningar för bollsport och ridning, för att nämna två exempel. Dessutom finns fina friluftsbad och naturpromenader som bjuder på vackra utblickar över havet och spår från forna tider.

Torslandaborna var danskar

Torslanda består av de gamla socknarna Arendal, Björlanda och Torslanda. Torslanda tillhör Sverige sedan freden i Roskilde år 1658, när Bohuslän blev svenskt. Sedan årtusenden tillbaka har området erbjudit människor möjlighet till bosättning och uppehälle. Det visas genom många fasta fornlämningar såväl som olika fynd av forntida föremål.

Torslandaviken

Torslandaviken, även kallad Torsviken, är ett naturområde där vacker natur möter Göteborgs hamn och ett före detta flygfält. Här finns ett rikt djurliv och fina möjligheter till naturskön vandring.

Där golfbanan ligger idag, odlade bönder marken på 1700-talet. Under 1900-talet förvandlades det havsnära odlingslandskapet till flygplats och oljelager. Viken förändrades ännu mer när hamn- och industriverksamheten hittade hit, med bland annat upplag för muddermassor och vindkraftverk.

Idag är Torslandaviken en viktig plats för fåglar att rasta eller över­vintra på. Genom att samarbeta har Göteborgs Stad, Göteborgs hamn och föreningar runtom viken, skapat en cirka 6 km lång naturstig runt vattnet. Slingan passar såväl den naturintresserade som terränglöparen eller den som bara vill promenera.

Vill du veta mer om Torslandaviken?
Då kan du ladda ner broschyren ”Välkommen till Torslandaviken” som du hittar här som pdf.

Torslandaviken

Vill du ha ett tryckt exemplar är du välkommen att mejla eller ringa till: vastrahisingen@vastrahisingen.goteborg.se
Tel: 031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Västerhavsrundan – inspirerande broschyr

Broschyren Västerhavsrundan berättar om utflyktsmål längs Hisingens kust mot Västerhavet. Längs den vackra kustremsan hittar du sandstränder, fornminnen, småbåtshamnar, vandringsstigar och mycket mer.

Bland utflyktsmålen som ingår i Västerhavsrundan finns fyra allmänna badplatser för dig som vill bada, leka, fiska och grilla. Om du vill ha frisk luft och motion, eller gå på upptäcktsfärd i naturen, finns flera promenadslingor längs fina naturområden med ovanliga växt- och djurarter och fornlämningar. Här finns också Göteborgs hamn för dig som vill titta på stora fartyg.

Broschyren har producerats med stöd av Västra Götalandsregionen.

Beställ ett tryckt exemplar (eller ladda ned som pdf)
Vill du ha ett tryckt exemplar av broschyren? Välkommen att mejla eller ringa! Du kan också ladda ner broschyren som pdf.

Västerhavsrundan
vastrahisingen@vastrahisingen.goteborg.se
Tel: 031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Statistik

Göteborgs Stad har mycket statistik om Göteborg. Det finns statistik sorterad ämnesvis, som berättar om till exempel folkmängd, utbildning och ohälsotal. Dessutom finns det en del statistik om kommunens verksamheter, bland annat skolstatistik och statistik som rör försörjningsstöd (vilket förut kallades socialbidrag). Vissa uppgifter finns endast på kommunnivå, medan andra även redovisas även för mindre geografiska enheter. 

För de tio stadsdelarna – däribland Västra Hisingen – med sina sammanlagt 96 primärområden, finns en A4-sida med statistik från olika ämnesområden.

Statistik om Göteborg