Orange day

Måndag den 25 november är dagen då hela världen uppmärksammar mäns våld mot kvinnor och flickor. Det är dagen då många kända byggnader runt om i världen tänds upp i orange sken. Denna dag är döpt till Orange day och är initierad av UN woman.

Länkar:

www.unwomen.se
http://www.unwomen.se/engagera-dig/orange-day/
#tasnacket - UN Women Sverige
 

Vill du veta mer kontakta:

Gerd Nordström, enhetschef IFO-FH
E-post: gerd.nordstrom@vastrahisingen.goteborg.se

Bakgrund Orange Day

FN har utnämnt 25:e varje månad till Orange Day. En dag för regeringar, företag, organisationer, media, civilsamhället och privatpersoner att uppmärksamma och ta ställning mot våld mot kvinnor och flickor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en framtid fri från våld mot kvinnor och flickor. Den 25:e november är den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor. En dag då kända byggnader världen över lyser i orange för att ta ställning mot våld mot kvinnor.