Lights in Biskopsgården

Den 8-30 november anordnas första upplagan av ljusfestivalen Lights in Biskopsgården. Under tre veckor lyses området kring Svarte mosse upp av ljusinstallationer inspirerade av invånarnas egna idéer och berättelser.

Utställning och kreativa verkstäder

Under hösten kommer det hållas kreativa verkstäder där boende i Biskopsgården men även andra får chansen att vara med och skapa innehåll med ljus och färger. Det skapade materialet kommer att ligga till grund för flera av ljusinstallationerna under festivalen.

Kreativa verkstäder:

Datum för kreativa verkstäder kommer snart att publiceras här.


Lights in Biskopsgården anordnas av Göteborgs Stad, Bostadsbolaget, Bo Bra i Biskopsgården och Landskapsgruppen AB och är en del av Göteborgs Stads jubileumssatsning och fokusåret Go Global.