Clean Car Service

Clean Car Service är mer än en vanlig biltvätt. Det är en helt ny affärsmodell där syftet är att få människor från Biskopsgården i jobb.

Clean Car Service film - svensk text

Skinande rena Volvobilar på gatorna ger invånare i Västra Hisingen jobb.
Se filmen där Leif och Nicole berätta om hur det är att arbeta på Clean Car Service.

Clean Car Service film - English version

Shiny, clean Volvo cars on the streets of Gothenburg creates new jobs for citizens of Västra Hisingen. Meet Leif and Nicole at Clean Car Service.

Photo: Rizwan Wikholm, info@quaterstudios.se

Jobb är nyckeln till allt
Idén till samverkansprojektet Clean Car Service föddes i ett möte mellan Volvo Cars och stadsdelen Västra Hisingen hösten 2017. Volvo Cars ville göra skillnad och stadsdelen hade som prioriterat mål att få ut fler invånare i arbete.

Inför pilotprojektets start bjöd stadsdelen Västra Hisingen in till en stor informationsträff för arbetslösa invånare. De som sedan blev intresserade blev kallade till intervju och av dessa fick åtta möjligheten att börja arbeta med Clean Car Service. Under våren 2018 fick de intensivutbildning för att kunna göra sin första arbetsdag på Clean Car Service. Här har de alla haft möjlighet att ta körkort och har också utbildats i bil- och kundvård, vilket krävs för att kunna utföra arbetet. Deltagarna är anställda på Vägen ut! kooperativen, arbetsintegrerade sociala företag, vilket också driver pilotprojektet och ansvarar för driften av tjänsten inne på Volvo Cars område i Torslanda. Målet är att tjänsten skall efterfrågas av så många att verksamheten permanentas.

Viktigt för framtiden
Clean Car Service arbetar nu tillsammans med Volvo Bil fram rutiner, produkten och struktur för verksamheten. Behovet av att utveckla, testa och prova nya samverkansmodeller är angeläget både för stadens möjlighet att få ut människor i arbete och för näringslivet att säkra framtidens kompetensförsörjning.

Kontakt

Verksamheten Clean Car Service, kontakta:
Daniel Wiese, Verksamhetschef, Vägen ut! kooperativen
Telefon:  0736-88 99 72
E-post: daniel@vagenut.coop

Volvo Cars och Volvo Bil AB deltagande, kontakta:
Stefan Elfström, Pressansvarig Volvo Cars
Tele: 0708-25 30 72
E-post: stefan.elfstrom@volvocars.com

Pressfrågor, samverkanspartner eller övrigt, kontakta:
Cecilia Lööf, Kommunikationschef SDF Västra Hisingen
Telefon: 0739-50 32 97
E-post: cecilia.loof@vastrahisingen.goteborg.se


Clean Car Service är pilotsatsningen för att få invånare i Västra Hisingen ut på arbetsmarknaden.
Detta är en unik samverkanssatsning mellan staden, näringslivet och sociala företag. På biltvätten inne på Volvo Cars område i Torslanda arbetar 8 personer som ger Volvoanställda möjlighet att beställa tjänsten att få sin bil tvättad och tankad innan arbetsdagen är slut. Efter årsskiftet 2018 kommer projektet att utvärderas och möjlighet finns sedan att skala upp verksamheten och starta upp ett nytt arbetsintegrerat socialt företag där deltagarna anställs. Huvudparters är Volvo Cars, Vägen ut! Kooperativen, Volvo Bil, Göteborgs universitet, IF Metall och SDF Västra Hisingen.