Clean Car Service

Clean Car Service är mer än en vanlig biltvätt. Det är en helt ny affärsmodell där Clean Car Service är en unik samverkanssatsning mellan staden, näringslivet och sociala företag. Huvudparters är Volvo Cars, Vägen ut! kooperativen, Volvo Bil, Göteborgs universitet, IF Metall och SDF Västra Hisingen. Syftet är att få ut rena och fina bilar på gator samtidigt som invånare i Västra Hisingen kommer ut i jobb.

Clean Car Service film - svensk text

Skinande rena Volvobilar på gatorna ger invånare i Västra Hisingen jobb.
Se filmen där Leif och Nicole berätta om hur det är att arbeta på Clean Car Service.

Clean Car Service film - English version

Shiny, clean Volvo cars on the streets of Gothenburg creates new jobs for citizens of Västra Hisingen. Meet Leif and Nicole at Clean Car Service.

Photo: Rizwan Wikholm, info@quaterstudios.se


Arbete är nyckel till allt

På Volvo i Torslanda parkeras närmare 5 500 tjänstebilar varje dag. Tack vare Clean Car Service kan bilägarna enkelt via Volvos egen app boka biltvätt och tankning. När arbetsdagen är slut står en nytankad och skinande ren bil på samma parkeringsplats som där den lämnades på morgonen. På Clean Car Service arbetar idag åtta personer som tidigare haft svårt att hitta jobb. Här får medarbetarna också möjlighet till andra kompetenshöjande åtgärder, som till exempel att ta körkort. Målet är att Clean Car Service så småningom blir ett eget företag och kan erbjuda praktikplatser för fler som behöver stöd för att komma ut i arbetslivet. Efter årsskiftet 2018 kommer projektet att utvärderas. Därefter finns möjlighet att skala upp verksamheten och starta upp ett nytt socialt företag där deltagarna anställs.

Samverkanspartner

Vi som står bakom pilotsatsningen Clean Car Service är:

  • Volvo Car Corporation
  • Vägen ut! kooperativen
  • Volvo Bil
  • Göteborgs universitet
  • IF Metall
  • SDF Västra Hisingen i Göteborgs stad

Hitta hit

https://goo.gl/maps/KjcWYjgRg7q

Volvo Bil
Huggåsvägen 5
405 31 Göteborg
telefon växel: 031-380 00 00

Kontakt

Verksamheten Clean Car Service, kontakta:
Daniel Wiese, verksamhetschef, Vägen ut! kooperativen
Telefon:  0736-88 99 72
E-post: daniel@vagenut.coop

Volvo Cars och Volvo Bil AB deltagande, kontakta:
Stefan Elfström, Pressansvarig Volvo Cars
Tele: 0708-25 30 72
E-post: stefan.elfstrom@volvocars.com

Pressfrågor, samverkanspartner eller övrigt, kontakta:
Cecilia Lööf, Kommunikationschef SDF Västra Hisingen
Telefon: 0739-50 32 97
E-post: cecilia.loof@vastrahisingen.goteborg.se


Clean Car Service är pilotsatsningen för att få invånare i Västra Hisingen ut på arbetsmarknaden.
Detta är en unik samverkanssatsning mellan staden, näringslivet och sociala företag. På biltvätten inne på Volvo Cars område i Torslanda arbetar 8 personer som ger Volvoanställda möjlighet att beställa tjänsten att få sin bil tvättad och tankad innan arbetsdagen är slut. Efter årsskiftet 2018 kommer projektet att utvärderas och möjlighet finns sedan att skala upp verksamheten och starta upp ett nytt arbetsintegrerat socialt företag där deltagarna anställs. Huvudparters är Volvo Cars, Vägen ut! Kooperativen, Volvo Bil, Göteborgs universitet, IF Metall och SDF Västra Hisingen.