Foto: Carina Eriksson

Västra Hisingens stadsdelsförvaltning

Västra Hisingen omfattar Biskopsgården och Torslanda. Förvaltningen erbjuder stöd och service till stadsdelens invånare. Förvaltningen arbetar också med bland annat som folkhälsa, miljö och stadsutveckling.

De flesta av stadsdelsförvaltningens cirka 1 700 medarbetare arbetar inom någon av de tre sektorerna: äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, kultur och service. Inom stadsdelsförvaltningen finns också administrativa stödfunktioner.

Så här hanterar Stadsdelsförvaltning Västra Hisingen i Göteborgs Stad dina personuppgifter

Aktuellt

 • Medborgarkontoret stängt men svarar via telefon och mejl

  Publicerad 30 mars 2020
  Medborgarkontoret Västra Hisingen håller stängt på grund av risken för smittspridning av covid-19. Man kan alltså inte längre gå till Biskopsgårdens bibliotek för att få samhällsservice. Istället kan du som bor i Biskopsgården eller Torslanda ringa eller maila samhällsvägledarna.
 • Megaloppis och Biskopsgårdens dag ställs in

  Publicerad 30 mars 2020
  Situationen med coronaviruset gör att Västra Hisingens stadsdelsförvaltning tvingas ställa in vårens kulturarrangemang. Det innebär att varken Megaloppis eller Biskopsgårdens dag blir av.
 • Frågor och svar om covid-19 till dig som möter Individ- och familjeomsorg

  Publicerad 24 mars 2020
  Inom Individ- och familjeomsorgen i Göteborgs Stad finns verksamheter som kan påverkas av covid-19. Där finns skickliga medarbetare som dagligen arbetar med utsatta människor och är vana att hantera kriser. Göteborgs Stad följer aktivt händelseutvecklingen av covid-19 och förstärker insatserna vid behov.
 • Frågor och svar om covid-19 till dig som får hemtjänst

  Publicerad 20 mars 2020
  Personal inom hemtjänsten är van att arbeta med infektioner och smittor. Du som får hemtjänst ska få vård och omsorg även om vissa saker förändras under en period. Vid hög sjukfrånvaro bland personalen kan hemtjänsten behöva prioritera de allra viktigaste insatserna. Du som får hemtjänst ska vara trygg med att ingen personal inom hemtjänsten jobbar när den är sjuk.
 • Information om coronaviruset och sjukdomen covid-19

  Publicerad 17 mars 2020
  Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög.
 • Frågor och svar om covid-19 för dig på äldreboenden

  Publicerad 13 mars 2020
  Personal inom äldreomsorgen är van att arbeta med infektioner och smittor. För att skydda dem som är extra sårbara i dagens smittspridning har har Göteborgs Stad tagit ett beslut att stänga de öppna verksamheterna och kraftigt begränsa möjligheten till besök på samtliga kommunala äldreboenden och korttidsboenden.
 • Frågor och svar om rutin nödbistånd

  Publicerad 12 februari 2020
  Här är frågor och svar om rutinen nödbistånd boende. I maj 2019 började stadsdelsförvaltningarna och social resursförvaltning att arbeta på samma sätt när det gäller insatsen nödbistånd.