Foto: Carina Eriksson

Västra Hisingens stadsdelsförvaltning

Västra Hisingen omfattar Biskopsgården och Torslanda. Förvaltningen erbjuder stöd och service till stadsdelens invånare. Förvaltningen arbetar också med bland annat som folkhälsa, miljö och stadsutveckling.

De flesta av stadsdelsförvaltningens cirka 1 700 medarbetare arbetar inom någon av de tre sektorerna: äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, kultur och service. Inom stadsdelsförvaltningen finns också administrativa stödfunktioner.

Så här hanterar Stadsdelsförvaltning Västra Hisingen i Göteborgs Stad dina personuppgifter

Aktuellt

  • Förnyat löfte mot gängrelaterat våld i Västra Hisingen

    Publicerad 24 januari 2020
    Polisen och Västra Hisingen fortsätter sin satsning på att förebygga och förhindra gängrelaterat våld i offentlig miljö i Biskopsgården i Göteborg.
  • Park- och naturnämnden får i uppdrag att avveckla bemanning på lekplatser

    Publicerad 16 december 2019
    Efter beslut av kommunfullmäktige i budget 2020 säger park-och naturförvaltningen formellt upp avtalen med Stadsdelsförvaltningarna och de fyra bemannade lekplatserna Actionparken i Centrum, Plikta i Majorna Linné, Positivet i Askim-Frölunda-Högsbo och Bygglekplatsen på Västra Hisingen. Då Hammarkullens bemannade lekplats i Angered finansieras av Bostadsbolaget som är del av Framtiden-koncernen kommer dessa avtal fortlöpa som tidigare.