Mötestider i Västra Göteborgs stadsdelsnämnd

Alla nämndsammanträden äger rum på tisdagar med start klockan 17. Som regel hålls sammanträdena i nämndsalen Torgny Segerstedtsgatan 90, men presidiet kan fatta beslut om att sammanträdet ska genomföras på annan plats. I så fall informerar vi om det i en aktuelltnyhet till på denna sida.

Mötestider stadsdelsnämnden 2020

 • Tisdag 11 februari
 • Tisdag 25 februari
 • Tisdag 31 mars
 • Tisdag 21 april
 • Tisdag 26 maj
 • Tisdag 16 juni
 • Tisdag 1 september
 • Tisdag 22 september
 • Tisdag 20 oktober
 • Tisdag 24 november
 • Tisdag 15 december

Allmänhetens frågestund - i början av varje nämndmöte

Alla sammanträden startar klockan 17. I början av varje sammanträde har nämnden en ”Allmänhetens frågestund”. Har du tankar eller synpunkter kring något ärende som nämnden tar upp eller någon annan fråga som berör dig som medborgare? Välkommen till allmänhetens frågestund.

När nämndmötet börjar är du välkommen att sitta kvar och lyssna.


Politiker i Västra Göteborgs stadsdelsnämnd

Handlingar och protokoll