Unga påverkar Västra Göteborg

Är du mellan 10 och 25 år och bor eller brukar vara i Västra Göteborg? Då kan du vara med och påverka. Du kan vara med och planera Demokratidagen, söka pengar från Glenns guldgruva eller bolla idéer med Projektkontoret. Vi finns här för dig och jobbar för att ungdomars inflytande ska öka!

Projektkontoret Västra Göteborg

Du kan vara med oavsett vilka frågor du vill ta upp och vad du är intresserad av. Du kanske vill påverka skolan, skateställen, festivaler, kriminaliteten, segregationen, hälsofrågor, fotbollsplaner, basketplaner, eller hängställen?

Till Projektkontoret kan du vända dig och träffa personer som jobbar i stadsdelen som kan hjälpa dig att förverkliga din idé! Du är viktig - så kom och var med och påverka och få din röst hörd tillsammans med andra. Projektkontoret

Demokratidagen

Varje vårtermin hålls en demokratidag där ungdomar, tjänstepersoner och politiker träffas och har dialog om saker som unga tycker är viktiga. Demokratidagen

Glenns guldgruva

Har du en idé som du vill söka pengar för? Glenns Guldgruva finns till för unga mellan 10- 25 år och som vill genomföra olika aktiviteter, arrangemang eller projekt. Projektkontoret kan hjälpa dig med en ansökan. Ansökan till Glenns guldgruva