Pensionärsrådet i Västra Göteborgs stadsdelsförvaltning

Äldrerådet i Västra Göteborg är ett forum för samtal mellan företrädare för organisationer för pensionärer i stadsdelen och stadsdelsnämnden. Välkommen att kontakta rådets medlemmar om du har tankar och synpunkter kring äldrefrågor.

Rådet ska:

  • Få inflytande i alla frågor som gäller äldre
  • Känna till planeringen av samhället och resurser som berör äldre
  • Se till att äldres synpunkter tas med i nämndens planering av verksamheter
  • Vara ett remissorgan i frågor som berör äldre
  • Vara ett forum för kunskapsspridning

Rådet behandlar inte frågor som berör enskilda personer.

Medlemmar i Västra Göteborgs pensionärsråd

Från pensionärsorganisationer:

PRO, Pensionärernas Riksorganisation
Berit Berglind, telefon 0705 – 54 93 09
berber1937@hotmail.com

RPG, Riksförbundet Pensionärsgemenskap
Kerstin Wersén, telefon 0736 – 34 61 45
kerver59@hotmail.com

SKPF, Svenska Kommunalpensionärers Förbund
Mona Andersson, telefon 0702 – 80 77 17
mona.andersson01@telia.com

SPF Seniorerna/Nya Älvsborg
Ewa Eriksson, telefon 0707- 67 22 95
ewa.a.erikson@comhem.se

Västerträffen
Annika Ågren, telefon: 031-29 47 38
annikaagren@gmail.com

Politiker från stadsdelsnämnden
Kalle Bäck (kd)
kalle.back@vastra.goteborg.se

Ingvar Andersson (mp), telefon 0706 569337
​ingvar.andersson@politiker.goteborg.se

Tjänstemän från stadsdelsförvaltningen
Annelie Snis, Sektorschef
Anneli Ericsson, Verksamhetsutvecklare

Protokoll

2018
2018-01-25
2018-04-05
2018-05-31