Ö-dialogen i Västra Göteborg

Ö-dialogen i Västra Göteborg är ett forum för samtal och ömsesidig informationsväxling mellan företrädare för befolkningen i skärgården och stadsdelsnämnden.

Välkommen att kontakta rådets ordförande om du har tankar och synpunkter kring frågor som rör södra skärgården. Som exempelvis trafikförbindelser till och från Saltholmen, parkeringen på Saltholmen, trafiken i skärgården, vård och omsorg, fritidsfrågor för ungdomar, träffpunkter för äldre, friluftsliv och turism.

Ö-dialogens roll

Ö-dialogen är ett rådgivande forum. Det har tillkommit som ett försök att skapa en fördjupad dialog kring frågor som rör skärgården. Inga formella beslut kan fattas av Ö-dialogen. Frågor som diskuteras på dessa möten återkopplas till stadsdelens nämnd eller andra nämnder, styrelser för bolag eller myndigheter för eventuella beslut.

Ö-dialogens reglemente

Ledamöter i rådet

Representanter från Kommunstyrelsen

Frida Tall (S)
Henrik Munck (D)
Elisabet Lann (KD)

Företrädare från nämnden för stadsdelen Västra Göteborg

 • Henrik Sjöstrand (M) ordförande ö-dialogen
 • Inger Blixt (S)
 • Eva Sundén (M)
 • Patrik Gustavsson (D)
 • Kalle Bäck (KD)
 • Jennie Wadén (V)


Kontaktuppgifter till politikerna hittar du här

Företrädare från öarna

 • John Granqvist, Styrsö
 • Gustaf Asplund, Styrsö
 • Jan Kaaling, Styrsö
 • Karin Sandström, Asperö
 • Thomas Larson, Asperö
 • Ingemar Taube, Asperö
 • Stefan Kihlgren, Brännö
 • Ullakarin Näslund, Brännö
 • Leif Sjöberg, Vrångö
 • Jan Kristensson, Vrångö
 • Anna Palmers, Köpstadsö
 • Marie Sjövall, Donsö
 • Håkan Broberg, Donsö
 • Benny Fhager, Donsö
 • Simon Löfqvist, Styrsö
 • My Ståhl, Brännö
 • Tobias Hansson, Brännö
 • Pia Witting, Köpstadsö

Sekreterare

Jenny Haglind, SDF Västra Göteborg

Minnesanteckningar

2019

Minnesanteckningar 2019-10-10

Minnesanteckningar 2019-05-16

Minnesanteckningar 2019-03-28

2018

Minnesanteckningar 2018-10-18

Minnesanteckningar 2018-05-24

Minnesanteckningar 2018-03-08

2017

Minnesanteckningar 2017-12-07

Minnesanteckningar 2017-10-12

Minnesanteckningar 2017-05-04

Minnesanteckningar 2017-03-30

Minnesanteckningar 2017-02-02

2016

Minnesanteckningar 2016-12-01

Minnesanteckningar 2016-10-13

Minnesanteckningar 2016-09-15

Minnesanteckningar 2016-05-12

Minnesanteckningar 2016-03-09

Minnesanteckningar 2016-01-20

Minnesanteckningar 2016-01-11

2015

Minnesanteckningar 2015-11-17

Minnesanteckningar 2015-09-16

Minnesanteckningar 2015-05-18

Minnesanteckningar 2015-04-01

2014

Minnesanteckningar 2014-10-22

Minnesanteckningar 2014-09-24

Presentationer ö-dialogen

2019

2019-10-10 Parkering Saltholmen presentation

2019-05-16 Stadsledningskontorets presentation

2019-05-16 Park- och naturförvaltningens presentation

2019-05-16 Trafikkontorets presentation

2019-03-28 Stadsbyggnadskontorets presentation

2019-03-28 Information om Saltholmen

2019-03-28 Styrsökabeln

2018

2018-10-18 Strandstädning oljesaneringsberedskap toaletter 2018

2018-05-24 SSiS Saltholmen parkering

2018-05-24 Presentation Parkeringsbolaget Kundservice och Saltholmen

2018-05-24 Presentation Ny översiktsplan för Göteborg

2018-03-08 Presentation Styrsö samverkansmöte 1 mars

2018-03-08 Presentation Göteborg & Co

2018-03-08 Presentation Förändrade stadsdelar

2018-03-08 Presentation Förstudie Hållbara toalettlösningar

2017

​2017-12-07 Presentation Räddningstjänsten Storgöteborg

2017-12-07 Presentation Flexlinje- och färdtjänsttrafik i Göteborgs landsbygdsområde

2017-10-12 Presentation Vidgade Vyer

2017-10-12 Presentation Trafik- och parkeringsutredning Långedrag/Saltholmen

2017-10-12 Presentation Future Sustainable Archipelago Toilets

2017-05-04 Presentation TPuls

2017-05-04: Presentation Toaletter skärgården Strandstädning

2017-05-04: Presentation Kalvhagen-Styrsö

2017-03-30: Presentation Ö-dialogen

2017-03-30: Presentation TPuls

2017-03-30: Presentation LEADER

2016

2016-12-01: Presentation Parkeringsbolaget

2016-12-01: Presentation TPuls

2016-10-13: Presentation Park- och naturförvaltningen

2016-10-13: Presentation Kretslopp och vatten

2016-09-15: Presentation TPuls

2016-05-12: Presentation Räddningstjänsten

2016-05-12: Presentation Länsstyrelsen

2016-05-12: Presentation Parkeringsbolaget

2016-03-09: Presentation Parkeringsbolaget

2016-03-09: Presentation Styrsöbolaget

2016-01-20: Presentation Leader södra Bohuslän

2016-01-11: Presentation Parkeringsbolaget

2015

2015-11-17: Presentation Göteborgs skärgård

2015-11-17: Presentation T-puss

2015-09-16: Presentation Göteborg & Co

2015-05-18: Offentliga toaletter Park- och naturförvaltningen

2015-05-18: EU-projektet Leader terra et mare