Påverka som invånare - Västra Göteborg

Här kan du lämna synpunkter på kommunens service. Här kan du också lämna synpunkter och ställa frågor om webbplatsen goteborg.se.

Här kan du lämna in ditt eget Göteborgsförslag och även kommentera och rösta på andras förslag.

Äldrerådet i Västra Göteborg är ett forum för samtal mellan företrädare för organisationer för pensionärer i stadsdelen och stadsdelsnämnden. Välkommen att kontakta rådets medlemmar om du har tankar och synpunkter kring äldrefrågor.

Funktionshinderrådet i Västra Göteborg är ett forum för samtal och ömsesidig informationsväxling mellan företrädare för intresseorganisationer inom funktionshinderområdet i stadsdelen och stadsdelsnämnden. Välkommen att kontakta rådets medlemmar om du har tankar och synpunkter kring funktionshinderfrågor.

Ö-dialogen i Västra Göteborg är ett forum för samtal och ömsesidig informationsväxling mellan företrädare för befolkningen i skärgården och stadsdelsnämnden.

Är du mellan 10 och 25 år och bor eller brukar vara i Västra Göteborg? Då kan du vara med och påverka. Du kan vara med och planera Demokratidagen, söka pengar från Glenns guldgruva eller bolla idéer med Projektkontoret. Vi finns här för dig och jobbar för att ungdomars inflytande ska öka!

Vill du göra något du gillar ihop med andra – men saknar lokal? Eller vill du starta en studiecirkel? Hör av dig!

På stadsdelsnämndens öppna förmöten kan du träffa dina lokala politiker och komma med tankar och synpunkter kring ett ärende eller en fråga som berör dig som medborgare. På nämndmötet kan du komma för att lyssna på politikernas diskussioner och beslut.