Organisation och ledning i Västra Göteborgs stadsdelsförvaltning


Organisationsledning

Stadsdelsdirektör

Christina Alvelin
Telefon: 031-366 11 00
E-post: christina.alvelin@vastra.goteborg.se

Förvaltningscontroller

Malin Offerle
Telefon: 031-366 10 13
E-post: malin.offerle@vastra.goteborg.se

HR-avdelning

HR-chef
Josefine Ståhlberg
Telefon: 031-366 14 96
E-post: josefine.stahlberg@vastra.goteborg.se

Stab

Stabschef med ansvar för fritid och kultur:
Frida Byrsten
Telefon: 031-366 10 20
E-post: frida.byrsten@vastra.goteborg.se

Ekonomiavdelning

Ekonomichef:
Marie-Louise Strand
Telefon: 031-366 11 15
E-post: marie-louise.strand@vastra.goteborg.se

Kommunikationsavdelning

Kommunikationschef:
Anna Bilén
Telefon: 031-366 42 33
E-post: anna.bilen@vastra.goteborg.se

Intern service

Områdeschef:
Marie Knutsson
Telefon: 031-366 10 27
E-post: marie.knutsson@vastra.goteborg.se

Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder

Sektorschef:
Ingvor Gunnarsson
Telefon: 031-366 56 29
E-post: ingvor.gunnarsson@vastra.goteborg.se

Arbetsmarknad och sysselsättning

Områdeschef:
Jörgen Larzon
Telefon: 031-366 43 00
E-post: jorgen.larzon@vastra.goteborg.se

Biståndsbedömning, myndighetsutövning och service

Områdeschef:
Bodil Sandquist
Telefon: 031-366 40 43
E-post: bodil.sandquist@vastra.goteborg.se

Boende och personligt stöd

Områdeschef:
Björn Lind
Telefon: 031-366 40 56
E-post: bjorn.lind@vastra.goteborg.se

Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård

Sektorschef:
Annelie Snis
Telefon: 031-366 48 82
E-post: annelie.snis@vastra.goteborg.se

Äldreboenden

Områdeschef:
Christina Dyhre Edvardsson
Telefon: 031-366 40 58
E-post: christina.dyhre-edvardsson@vastra. goteborg.se

Insatser i ordinärt boende

Områdeschef:
Anna Engström-Celik
Telefon: 031-366 48 83
E-post: anna.engstrom-celik@vastra.goteborg.se

Hälso- och sjukvård

Områdeschef:
Lena Rosell
Telefon: 031-366 57 78
E-post: lena.rosell@vastra.goteborg.se