Befolkning och geografi i Västra Göteborgs stadsdelsförvaltning

Västra Göteborg är en sammanslagning av de gamla stadsdelsnämnderna Södra Skärgården, Tynnered och Älvsborg.

Stadsdelsnämndens geografiska område sträcker sig från Röda Sten över Hagen och Grimmered, genom västerleden till avfarten mot Billdal och sedan genom Stora Ån som rinner ut i Välenviken. Allt väster och söder om denna linje tillhör Västra Göteborg. Älven och havet är gräns för ”fastlandsdelen” av stadsdelen, men öarna i Södra Skärgården tillhör också Västra Göteborg. Västerut, i havet, sträcker sig området från Vinga till Tistlarna.

Stadsdelen består av områdena Fiskebäck, Långedrag, Hagen, Grimmered, Södra Skärgården, Bratthammar, Guldringen, Skattegården, Ängås, Önnered, Grevegården, Näset och Kannebäck.

I Västra Göteborg bor drygt 50 000 personer fördelade på cirka 20 000 hushåll. Jämfört med övriga staden har Västra Göteborg fler invånare under 15 år och fler över 65.

Du kan hämta mer statistik här i statistiska enhetens Göteborgsblad