Om stadsdelen - Västra Göteborg

Västra Göteborg är en sammanslagning av de gamla stadsdelsnämnderna Södra Skärgården, Tynnered och Älvsborg.

Här hittar du länkar till närmaste återvinningsstation, miljöstation och återvinningscentral, samt annan användbar information

Ta reda på vilken stadsdelsförvaltning en gata eller en adress tillhör.